Dies ist Dustys Ur-Ur-Gro▀vater:

 Jaff of Thurnhof

KCR M0095795M04
ZBrH 108, ISDS 138432
tricolour, H. Sehner

Home

jaffvomthurnhof300.jpg